ขั้นตอนการขอหมายเลขเครื่องบันทึกการขายกับกรมสรรพากร

1st August 2019

เนื้อหาสรุป 

  • ความสำคัญของการยื่นคำขอ 
  • การยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติทั้งหมด 
  • วิธีการกรอกข้อมูล
  • ขั้นตอนการดำเนินการ

 

ความสำคัญของการยื่นคำขอ 

          สำหรับเจ้าของร้านที่มีความประสงค์จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ การยื่นคำร้องขอหมายเลขเครื่องเก็บบันทึกการขายกับกรมสรรพากร ถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ร้านของคุณสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้อง” เตรียมการอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ใช้เวลาและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร POSPOS เราสรุปมาให้แล้วค่ะ

 

การยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติทั้งหมด 

     1.แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ.พ.06 

     2.รายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 

     3.แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติเครื่องบันทึกเงินสดที่ใช้งาน 

     4.แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

     5.รูปแบบการเชื่อมต่อเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับอุปกรณ์อื่นๆ 

     6.ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย

     7.รายเอียดระบบการรักษาความปลอดภัย 

     8.ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อและตัวอย่างรายงานยอดขายที่ออกจากตัวเครื่อง

          หลังจากรวบรวมเอกสารทั้งหมด ให้ไปที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่ของร้านคุณ หรือในกรณีที่ต้องการจดหลายสาขาให้ไปที่สรรพากรที่ใกล้กับบริเวณสำนักงานใหญ่ เพื่อยื่นเรื่องติดต่ออธิบดีโดยแนบเอกสารไปให้ครบถ้วน

          หลังจากนั้นกรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบคำขอและเอกสาร รอคำพิจารณาและการติดต่อกลับ และหลังจากนั้นก็จะออกตรวจคุณสมบัติและติดแถบสติ๊กเกอร์ที่ตัวเครื่อง POS เป็นอันเสร็จการดำเนินการ โดยปกติจะใช้เวลาอยู่ที่ 30 - 45 วันทำการนับตั้งแต่ยื่นคำร้อง ดังนั้นควรเตรียมการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันค่ะ

ดาวโหลดเอกสาร 

คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ..06 

แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (..11)

เอกสารประกอบคำขอขออนุมัติ

 

ขั้นตอนการกรอกเอกสาร

  • คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ.พ.06 

1.ข้อมูลผู้ประกอบการ 

  • ชื่อผู้ประกอบการ เป็นชื่อบริษัทหรือบุคคลที่จดทะเบียนและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเรียบร้อย
  • ชื่อสถานประกอบการ เป็นชื่อร้านของคุณ 
  • ที่อยู่ของสถานประกอบการหรือสำนักงานใหญ่

2.วันที่คุณได้ยื่นจดทะเบียน ภ.พ.20

3.กรอกชื่อประเภทสินค้าหรือบริการของร้านคุณ โดยเรียงจากน้อยไปมาก อย่างเช่น เครื่องดื่ม อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการรูปแบบไหน

4.ความประสงค์การยื่นขออนุมัติ สามารถเลือกได้ทั้งสองแบบ ในส่วนของความแตกต่างของทั้งสองแบบสามารถอ่านต่อได้ที่ ทำความรู้จักกับใบกำกับภาษี / TAX Invoice 101

5.ประกอบกิจการ เลือกประเภทของกิจการที่ใกล้เคียงกับกิจการของคุณมากที่สุด

6.ณ สถานที่ประกอบการที่ต้องการใช้เครื่อง POS ให้กรอกเป็นที่ สำนักงานใหญ่ /หรือสาขา
กรณีสาขาแรก ก็นับเป็นสาขาใหญ่ค่ะ ในส่วนของที่อยู่ให้กรอกจากข้อมูลที่ตั้งกิจการค่ะ

7.ชนิดของเครื่องบันทึกเก็บเงินที่ขออนุมัติ เลือกเป็น “ชนิดคอมพิวเตอร์” และ จำนวนเครื่องตามจริง 

8.คุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงินสด สามารถกรอกได้ตามภาพเลยค่ะ