POSPOS เวอร์ชัน

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม POSPOS Windows ทุกเวอร์ชันได้ที่นี่

เวอร์ชันล่าสุด

POSPOS Version 2.2.1

Improvement

 • อัปเดตโปรแกรม POSPOS เวอร์ชันใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น

POSPOS Version 2.2.0


Features

 • ดูประวัติการขาย
 • พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง
 • พิมพ์บิลพักการขาย

Improvement

 • อัปเดตโปรแกรม POSPOS เวอร์ชันใหม่ให้ง่ายขึ้น

POSPOS Version 2.1.0


Features

 • กะการขาย
 • โน้ตบนใบเสร็จ

Improvement

 • อัปเดตโปรแกรม POSPOS เวอร์ชันใหม่ให้ง่ายขึ้น

POSPOS Version 2.0.0


Features

 • เปิดลิ้นชักเก็บเงิน
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 • พิมพ์สรุปยอดขายประจำวัน

Improvement

 • อัปเดตโปรแกรม POSPOS เวอร์ชันใหม่ให้ง่ายขึ้น

POSPOS Version 1.9.0


Features

 • หมายเลขคิวบนใบเสร็จ

Improvement

 • อัปเดตโปรแกรม POSPOS เวอร์ชันใหม่ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.8.0


Features

 • ชำระเงินด้วยการโอน
 • ชำระเงินด้วย QR Code
 • พักการขาย

Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุงการอัปเกรดโปรแกรม POSPOS เวอร์ชันใหม่ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.7.0


Features

 • รองรับการใช้งานโหมดออฟไลน์
 • รองรับการแสดงผลสำหรับหน้าจอลูกค้า
 • สามารถเปิด/ปิด การแสดงผลรูปภาพสินค้า

Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุงการอัปเกรดโปรแกรม POSPOS เวอร์ชันใหม่ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.6.0


Features

 • รองรับการใช้งานโหมดออฟไลน์
 • รองรับการแสดงผลสำหรับหน้าจอลูกค้า

Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.5.0


Features

 • รองรับตั้งค่าล็อกหน้าจอ
 • รองรับระดับราคาสำหรับลูกค้าสมาชิก

Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.4.9


Features

 • รองรับตั้งค่าล็อกหน้าจอ
 • รองรับระดับราคาสำหรับลูกค้าสมาชิก

Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.4.8


Features

 • รองรับตั้งค่าล็อกหน้าจอ
 • รองรับระดับราคาสำหรับลูกค้าสมาชิก

Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.4.7


Improvement

 • แก้ไขให้สามารถขาย 0 บาทได้
 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 
   

POSPOS Version 1.4.6


Improvement

 • แก้ไขให้สามารถขาย 0 บาทได้
 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 
   

POSPOS Version 1.4.5


Features

 • สามารถตั้งค่าขนาดของตัวอักษรได้
 • เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่

Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.4.4


Improvement

 • ปรับปรุงการกดปุ่มต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

Optimize

 • ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล 

POSPOS Version 1.4.3


Improvements

 • รองรับการ เปิด/ปิด เครื่องพิมพ์สำหรับการขาย
 • รองรับการ เปิด/ปิด ลิ้นชักเงินสดสำหรับการขาย 

Optimize

 • ปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน
 • ปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น

POSPOS Version 1.4.2


Improvements

 • รองรับการใช้งานบนหน้าจอสัมผัส
 • รองรับการใช้งานบนโหมด Offline
 • รองรับการแสดงผลข้อมูล สำหรับหน้าจอลูกค้า

Optimize

 • ปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน

POSPOS Version 1.3


Features

 • สามารถตั้งค่าโหมดเครื่องพิมพ์ USB และ WIFI/LAN
 • สามารถตั้งค่าขนาดเครื่องพิมพ์ 58 มม. และ 80 มม.
 • สามารถปรับโหมดเต็มจอได้

POSPOS Version 1.2


Features

 • สามารถตั้งค่าโหมดเครื่องพิมพ์ USB และ WIFI/LAN
 • สามารถตั้งค่าขนาดเครื่องพิมพ์ 58 มม. และ 80 มม.
 • สามารถปรับโหมดเต็มจอได้

POSPOS Version 1.1


Features

 • สามารถตั้งค่าโหมดเครื่องพิมพ์ USB และ WIFI/LAN
 • สามารถตั้งค่าขนาดเครื่องพิมพ์ 58 มม. และ 80 มม.
 • สามารถปรับโหมดเต็มจอได้

POSPOS Version 1.0


Features

 • สามารถตั้งค่าโหมดเครื่องพิมพ์ USB และ WIFI/LAN
 • สามารถตั้งค่าขนาดเครื่องพิมพ์ 58 มม. และ 80 มม.
 • สามารถปรับโหมดเต็มจอได้