การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน