คู่มือการใช้งานระบบ POSPOS

ผลการค้นหา

เริ่มต้นใช้งาน

วิธีการสมัครเพื่อใช้งานระบบ POSPOS
วิธีการตั้งค่าข้อความหัว/ท้ายใบเสร็จ
วิธีใส่ Logo บนหัวใบเสร็จ
หน้าขายสินค้า

สินค้า

วิธีการเพิ่มสินค้ารายการใหม่
วิธีการลบสินค้า
วิธีแก้ไขรายละเอียดสินค้า
วิธีจัดการหมวดหมู่สินค้า
วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
จัดการหน่วยนับสินค้า
วิธีการเพิ่มสินค้าหลายชิ้นด้วยไฟล์ Excel
การค้นหาสินค้า (หน้าสต๊อกสินค้า)
เพิ่มสต๊อกสินค้าจากใบสั่งซื้อ (PO)

โปรโมชั่น

วิธีการสร้างส่วนลดสินค้า
วิธีการตั้งราคาสมาชิก
วิธีการสร้างโปรโมชั่นสินค้า

การขาย

วิธีการคืนสินค้า
ระบบกะการขาย
ดูประวัติการขาย
ดูรายงานยอดขาย
ดูสรุปยอดขายกำไรรายวัน
การค้นหาสินค้า (หน้าขาย)
ระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้การค้า

บริหาร

การจัดการพนักงาน
การจัดการลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสมาชิก