POSPOS | ระบบจัดการร้านค้า ออนไลน์

ผลการค้นหา

เริ่มต้นใช้งาน

วิธีการสมัครเพื่อใช้งานระบบ POSPOS
หน้าขายสินค้า
ราคาโปรแกรม, ชุดอุปกรณ์ และ บริการหลังการขาย
Tutorial : ขั้นตอนติดตั้ง Teamviewer

สินค้า

วิธีการเพิ่มสินค้ารายการใหม่
วิธีการลบสินค้า
วิธีแก้ไขรายละเอียดสินค้า
วิธีจัดการหมวดหมู่สินค้า
วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
จัดการหน่วยนับสินค้า
วิธีการเพิ่มสินค้าหลายชิ้นด้วยไฟล์ Excel
การค้นหาสินค้า (หน้าขาย)
การค้นหาสินค้า (หน้าสต๊อกสินค้า)
เพิ่มสต๊อกสินค้าจากใบสั่งซื้อ (PO)
วิธีการ Export สินค้าเป็นไฟล์ Excel
วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า
วิธีการสร้างบาร์โค้ดสินค้า
วิธีตั้งระดับราคาสินค้าหลายระดับ

ปริ้นเตอร์

วิธีการตั้งค่าข้อความหัว/ท้ายใบเสร็จ
วิธีใส่ Logo บนหัวใบเสร็จ
วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน + ตั้งค่า Printer Slip
วิธีการลง Driver Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ยี่ห้อ Xprinter

โปรโมชั่น

วิธีการสร้างส่วนลดสินค้า
วิธีการตั้งราคาสมาชิก
วิธีการสร้างโปรโมชั่นสินค้า

การขาย

วิธีการคืนสินค้า
ดูประวัติการขาย
ดูรายงานยอดขาย
ดูสรุปยอดขายกำไรรายวัน
ระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้การค้า
วิธีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
วิธีการขายสินค้าที่มีบาร์โค้ด
รายงานภาษีขาย
ระบบ เข้ากะ-ออกกะ ของพนักงานขาย
การขายสินค้าที่มีเลข Serial Number / IMEI
วิธียกเลิกใบเสร็จ
วิธีการพักบิลขาย
วิธีการออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้
วิธีแก้ไขราคาขายที่หน้าขายสินค้า
การขายสินค้าแบบเร่งด่วน

บริหาร

การจัดการพนักงาน
การจัดการลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสมาชิก
การจัดการสาขา
วิธีการเพิ่มเครื่องบันทึกเงินสด
ระบบสมาชิก
การตั้งค่าสิทธิ์ของพนักงาน
Tutorial : วิธีพิมพ์รายการสินค้าและประวัติการขาย

หน้าร้าน

วิธีการตั้งค่าภาษี (VAT)
การตั้งค่าการรับชำระเงิน
วิธีล็อคหน้าจอ
วิธีการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ
วิธีการตั้งค่าสินค้าแบบไม่มีรูปภาพ (Windows App)
วิธีการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลฝั่งลูกค้า (Windows App)

ไดร์ฟเวอร์

Tutorial : ขั้นตอนการเลือกเครื่องสแกนบาร์โค้ด