POSPOS | ระบบจัดการร้านค้า ออนไลน์

ผลการค้นหา

ตั้งค่าเริ่มต้น

วิธีการสมัครเพื่อใช้งานระบบ POSPOS
วิธีการตั้งค่าภาษี (VAT)
หน้าขายสินค้า
วิธีการตั้งค่าสินค้าแบบไม่มีรูปภาพ (Windows App)
ขั้นตอนติดตั้ง Teamviewer
การตั้งค่าล็อกหน้าจอ
แนะนำระบบ POSPOS พร้อมราคา และบริการหลังการขาย
การติดตั้งโปรแกรม POSPOS บท Windows App
การ Update Version POSPOS บน Windows App
การตั้งค่าการรับชำระเงินแบบออนไลน์ (Quick Payment)
การเปิดใช้บัตรเครดิตบน Windows App
ตั้งค่าสรุปรายงานยอดขายผ่านอีเมล
กะการขาย (Windows App)
วิธีแก้ปัญหา : ปัญหาลิ้นชักเก็บเงินไม่เปิด
เปลี่ยนชื่อบนใบเสร็จ
ระบบสะสมแต้มสมาชิก (Membership)
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Sunmi T2

ขายหน้าร้าน

การค้นหาสินค้า (หน้าขาย)
วิธีการขายสินค้าที่มีบาร์โค้ด
การขายสินค้าที่มีเลข Serial Number / IMEI
การตั้งค่าการรับชำระเงิน
วิธีพักบิลขาย
วิธีล็อคหน้าจอ
วิธีการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ
วิธีแก้ไขราคาขายที่หน้าขายสินค้า
การขายสินค้าแบบเร่งด่วน
วิธีการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลฝั่งลูกค้า (Windows App)
การขายหน้าร้านแบบ Offline
การเปิดเลขคิวบนใบเสร็จ (Windows App)
ตั้งค่าโฆษณาบนหน้าจอฝั่งของลูกค้า (Android)
พิมพ์สรุปยอดขายบนใบเสร็จ (Android)
พิมพ์สรุปยอดขายบนใบเสร็จ (Windows App)
เปิดลิ้นชักผ่านระบบ POSPOS (Windows App)
การพิมพ์บิลรายการสินค้า
ระบบสินค้าสัมพันธ์

สต็อกสินค้า

วิธีการเพิ่มสินค้ารายการใหม่
วิธีการลบสินค้า
วิธีแก้ไขรายละเอียดสินค้า
วิธีจัดการหมวดหมู่สินค้า
วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
วิธีการคืนสินค้า
จัดการหน่วยนับสินค้า
วิธีการเพิ่มสินค้าหลายชิ้นด้วยไฟล์ Excel
การค้นหาสินค้า (หน้าสต๊อกสินค้า)
เพิ่มสต๊อกสินค้าจากใบสั่งซื้อ (PO)
วิธีการ Export สินค้าเป็นไฟล์ Excel
วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า
วิธีการสร้างบาร์โค้ดสินค้า
วิธีตั้งระดับราคาสินค้าหลายระดับ
การปรับจำนวนสต็อกสินค้าโดยตรง

การขาย

ดูประวัติการขาย
ดูรายงานยอดขาย
ดูสรุปยอดขายกำไรรายวัน
ระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้การค้า
วิธีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
รายงานภาษีขาย
วิธียกเลิกใบเสร็จ
วิธีการออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้

บริหาร

การจัดการพนักงาน
การจัดการลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสมาชิก
การจัดการสาขา
ระบบ เข้ากะ-ออกกะ ของพนักงานขาย
ระบบสมาชิก
การตั้งค่าสิทธิ์ของพนักงาน
วิธีพิมพ์รายการสินค้าและประวัติการขาย

โปรโมชัน

วิธีการสร้างส่วนลดสินค้า
วิธีการตั้งราคาสมาชิก
วิธีการสร้างโปรโมชั่นสินค้า

ปริ้นเตอร์

วิธีการตั้งค่าข้อความหัว/ท้ายใบเสร็จ
วิธีใส่ Logo บนหัวใบเสร็จ
วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน + ตั้งค่า Printer Slip
วิธีการลง Driver Printer ยี่ห้อ Xprinter
ตั้งค่าเครื่องปริ๊นบนฝั่ง (Windows App)

ไดร์ฟเวอร์

วิธีการเพิ่มเครื่องบันทึกเงินสด

สแกนเนอร์

ขั้นตอนการเลือกเครื่องสแกนบาร์โค้ด
วิธีแก้ปัญหา : สแกนบาร์โค้ดไม่ติด
วิธีตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด Winson WNL-3000g
วิธีตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด Symbol LS2208
วิธีตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด Honeywell