ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง IT Support POS System

คุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง POS Sales Executive (ฝ่ายขาย POS)

คุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เงินเดือนและสวัสดิการ

วิธีการสมัคร