POSPOS เวอร์ชัน

ตรวจสอบเพื่อดูบันทึกการพัฒนาแต่ละเวอร์ชันของระบบ POSPOS ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขและฟีเจอร์ที่มีอยู่
คุณต้องดำเนินการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้อยู่ในสถานะที่ผู้พัฒนาสนับสนุน

POSPOS Version 4.5

Bug Fixes

 • ปรับปรุงการแสดงผลรายการสินค้าหน้านำเข้า
 • แก้ไขปัญหาตั้งค่าแสดงสินค้าหมดแล้วไม่แสดง
 • แก้ไขปัญหา การตัดสต็อกสินค้า
 • แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลสาขาไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหา ไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดในหน้ารายการสินค้า
 • ปรับให้ไม่สามารถลบสาขาหลัก
 • แก้ไขปัญหา รูปสินค้าไม่แสดงในหน้า ใบกำกับภาษี, นำเข้าและหน้าบัญชี
 • แก้ไขปัญหาข้อมูลมาไม่ครบ ในการสร้างสาขาใหม่

 

POSPOS Version 4.4

Features

 • ปรับ UI หน้านำเข้า
 • ปรับจำนวนสินค้าที่สร้างเริ่มต้นที่ 0
 • ปรับ UI หน้า รายการสินค้า
 • ปรับ UI หน้าพนักงาน

Bug Fixes

 • เปลี่ยนภาษาท้ายใบเสร็จอย่างย่อ
 • แก้ไขปัญหาหัวข้อตัวกรองหน้าสต็อกไม่ถูกต้อง
 • แก้ปัญหา Nav title ไม่ตรง

POSPOS Version 4.3

Bug Fixes

 • แก้ไขอัพเดทสถานะใบสั่งซื้อไม่ได้
 • แก้ไขกรณีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าแล้ว เเต่ไม่อัพเดท
 • ปรับ UI "เมนูการใช้งาน" และเพิ่มหน้า "สอนการใช้งาน"
 • แก้ไขปัญหาเวลา View Render เสร็จมีการขยับที่ด้านบน
 • ปรับหน้า "ยืนยันการสมัครสมาชิก"

POSPOS Version 4.2

Bug Fixes

 • แก้ปัญหาเรื่องการตัดสต็อกของชุดเซ็ต
 • ปรับกราฟิกหน้ากราฟ
 • แก้ไขคำพูด หน้า shop "ลูกค้า"
 • แก้เมนูหน้า setting ปุ่ม more พอดีหน้าจอ
 • แก้ไขหน้า search member
 • แก้ไข datatable responsive หน้า "ตั้งค่าสมาชิก" และ "หน้าตั้งค่าร้านค้า"
 • Last Select Shop หน้าล็อกอิน
 • เพิ่มปุ่ม scroll to top บน Mobile
 • ปรับ "หน้าสาขา"
 • ปรับ UI หน้า stock list
 • ปรับการกรอกจำนวนบน Mobile หน้า stock create

POSPOS Version 4.1

Bug Fixes

 • แก้ไขหมวดหมู่ Modal ไปด้านหลัง
 • ตั้งค่าไม่บันทึกหน้าบาร์โค้ด
 • อัพเดทบัญชีผู้ใช้ขึ้น Error You already registered with this email เสมอ
 • หน้าบาร์โค้ด Modal backdrop ไม่หายเวลากดออก
 • แก้ปัญหาลืมรหัสผ่าน

POSPOS Version 4.0

Optimize

 • Lazy Loadding

Bug Fixes

 • ปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน
 • ปรับปรุงฟีเจอร์ Scanner barcode
 • ปรับปรุงความถูกต้องของการออกใบกำกับภาษี