POSPOS เวอร์ชัน

ตรวจสอบเพื่อดูบันทึกการพัฒนาแต่ละเวอร์ชันของระบบ POSPOS ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขและฟีเจอร์ที่มีอยู่
คุณต้องดำเนินการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้อยู่ในสถานะที่ผู้พัฒนาสนับสนุน

POSPOS Update 8.0.7

Features

 • นำเข้าสินค้าด้วย Excel ในหน้าสร้างใบสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในใบสั่งซื้อไหน เมื่อ filter สินค้าหมด, สินค้าใกล้หมด 
 • หน้าสินค้า Topping รองรับ markdown
 • หน้าสินค้า SKU รองรับ markdown

Improvements

 • ปรับ UI หน้าสร้างใบสั่งซื้อ
 • ปรับ UI หมวดหมู่ให้เป็นแบบ Tree
 • ปรับปรุงความเร็วหน้าสร้างใบสั่งซื้อ

POSPOS Update 7.7.7

Bug Fixes

 • แก้ปัญหาโคลนสินค้าในหมวดหมู่ย่อยแล้วเปิดหมวดหมู่ไม่ได้
 • แก้ไขปัญหาสแกนบาร์โค้ดของสินค้า serial number ไม่ได้
 • แก้ไขปัญหาโคลนสาขาไม่ได้เมื่อเปิด ecomerce mode
 • แก้ไขปัญหาเอกสารขอบล้น
 • แก้ไขปัญหาเพิ่ม serial number ซ้ำระหว่างสินค้า ในใบสั่งซื้อ

Features

 • เพิ่มการแสดงผลหมายเลข s/n ที่นำเข้าในใบสั่งซื้อ ในหน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อ

Improvements

 • เพิ่มหมายเลข serial numberในใบเสร็จอย่างย่อ

POSPOS Update 7.7.2

Bug Fixes

 • แก้ไขปัญหาผู้ขอโอนสินค้าไม่แสดง
 • แก้ไขปัญหาแต้มสมาชิกคงเหลือไม่แสดง เมื่อสร้างใบเสนอราคา
 • แก้ไขปัญหาราคาส่งบนสินค้าประเภท serial number, topping, sku
 • แก้ไขปัญหา icon ราคาสมาชิกไม่แสดงในตะกร้า
 • แก้ไขปัญหากดดูประวัติสินค้าจากหน้าสต็อกแล้วไม่สามารถเลือกวันที่ได้

Features

 • รองรับสินค้าไม่มี VAT
 • รองรับการจ่ายต่างสกุลเงิน

Improvements

 • เพิ่มหมายเลขหน้าในเอกสาร

POSPOS Update 7.2.7

Feature

 • สำหรับร้านค้าที่มี vat สามารถแยกเอกสาร ใบกำกับภาษี และใบเสร็จออกจากกันในการทำค้างจ่าย
 • ค้างจ่ายสามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้

POSPOS Update 7.2.6

Bug Fixed

 • แก้ไขชื่อร้านค้าผิด ในการพิมพ์ใบนำเข้าสินค้า

Feature

 • รองรับสินค้า Topping

POSPOS Update 7.2.5

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาราคาสินค้า SKU ผิดในหน้าขายสินค้า
 • แก้ไขปัญหาสินค้าหมด แล้วยังแสดงเมื่อเมื่อขายเสร็จสิ้น

POSPOS Update 7.2.4

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาไม่สามารถอัปเดตข้อมูลการจัดส่ง

POSPOS Update 7.2.3

Bug Fixed

 • แก้ไขการเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ ในหน้าขายสินค้าให้ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหานำออกไฟล์รายงานการขายผ่าน Excel

POSPOS Update 7.2.2

Features

 • เพิ่มช่องกรอกข้อมูลใบกำกับภาษีในหน้าแจ้งชำระ
 • ป้ายกำกับแบ่งประเภทลูกค้า เพื่อดูรายงานแยกตามประเภท

POSPOS Update 7.2.1

Improvements

 • เพิ่มช่องกรอกข้อมูลใบกำกับภาษี ในหน้าแจ้งชำระเงิน

POSPOS Update 7.2.0

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาเลือกไม่ได้ในหน้าประวัติสินค้า

Improvements

 • ปรับปรุงการแสดงผลและความเร็วในหน้าสร้างใบสั่งซื้อ
 • หน้าสร้างใบสั่งซื้อ
 • รองรับกระดาษสติ๊กเกอร์แบบ 1 แถว 3 ดวง
 • เพิ่มตัวกรอง วัน เวลา ในหน้ารายการสั่งซื้อ
 • เพิ่มข้อมูลประเภทการชำระ ในใบสรุปกะการขาย

Features

 • ใบสั่งซื้อรองรับสินค้า SKU และ การสแกนบาร์โค้ด
 • โอนสินค้าประเภท Serial ได้

POSPOS Update 7.1.9

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้ากะการขาย
 • เรียงลำดับประเทศ
 • ปรับ layout Num Pad ขายด่วน
 • ไม่จำเป็นต้องกรอก อีเมลบริษัทในข้อมูลลูกค้า
 • แสดงคำว่ายกเลิกในบิลที่ถูกยกเลิก
 • เพิ่มการใส่จำนวนหลักของบัญชีธนาคาร

 

POSPOS Update 7.1.8

Bug Fixed

 • แสดงผลประเภทการชำระ ในหน้ารายงานวิธีการชำระเงิน

Features

 • สามารถกลับมาแก้ไขการโอนย้ายสินค้าที่รอการอนุมัติได้
 • สามารถลบใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้รับการตอบรับ 

POSPOS Update 7.1.7

Feature

 • สร้างสินค้าและคัดลอกไปทุกสาขาที่มีสิทธิเข้าถึงได้

 

POSPOS Update 7.1.6

Bug Fixed

 • แสดงปุ่มใบเสนอราคาในหน้าขาย
 • ลูกค้าที่ไม่มีเครดิตจะไม่สามารถทำรายการค้างจ่ายได้ในใบเสนอราคา

Improvement

 • ชื่อต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ  
 • เพิ่มหลัก Zipcode จากสูงสุด 5 หลักเป็น 10 หลัก 
 • เพิ่มภาษาอังกฤษในใบเอกสารแบบเต็มทุกใบ

POSPOS Update 7.1.5

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาดูรายงานสินค้าไม่ได้ กรณีเปลี่ยนประเภทจากสินค้าธรรมดาเป็น สินค้าSKU

Improvement

 • เลือกนำออกประวัติสินค้าแบบพร้อมกัน

POSPOS Update 7.1.3

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าซ้ำ เมื่ออินเตอร์เน็ทช้า

Improvements

 • ปรับหน้าสต๊อกไม่ให้ลบใส่ถังขยะได้กรณีเลือกทั้งหมด 
 • เพิ่มปุ่มกู้คืนสินค้าจากถังขยะ แบบเลือกทั้งหมด

POSPOS Update 7.1.1

Bug Fixed

 • ปัญหาตอนแก้ไขราคาสินค้าประเภท Serial Number
 • แก้ไขปัญหาการยกเลิกนำเข้าสินค้า กรณียังไม่ชำระเงิน ให้แสดงอยู่ในค้างชำระ
 • แก้ไขปัญหาโอนสินค้าไปทั้งหมดไม่ได้

Improvement

 • เพิ่มความสามารถสินค้า SKU สามารถใส่ส่วนลดรายชิ้นและลบสินค้าได้

POSPOS Update 7.1.0

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาประวัติการขายซ้ำ
 • แก้ไขการแสดงผลส่วนลดผิดพลาดในหน้าสต๊อก

Improvements

 • เพิ่มช่องกรอกโน้ตตอนแจ้งชำระเงิน 
 • เพิ่มช่องกรอกแสดงส่วนลดในบาร์โค้ด

Feature

 • บันทึกเจ้าหนี้การค้า

POSPOS Update 7.0.8

Feature

 • ลบรายงานขาย

Improvements

 • ปรับตัวอักษรบนใบเสร็จ
 • สร้างใบกำกับภาษีจากชื่อโดยอัตโนมัติ กรณีที่มีใบเสร็จอย่างย่อจากชื่อลูกค้าอยู่แล้ว

POSPOS Update 7.0.5

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาเปิดต้นทุนเฉลี่ยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนประเภทสินค้าเป็นสินค้าสัมพันธ์ได้

POSPOS Update 7.0.4

Improvements

 • กรอกจำนวนสินค้าได้อิสระ ตอนสินค้าใกล้หมด
 • นำออกรายงานสินค้า SKU ได้

Feature

 • แก้ไขระดับราคาของสมาชิกแบบหลายตัวพร้อมกันได้

POSPOS Update 7.0.3

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาเปิดร้าน, เปิดกะการขาย และสร้างใบเสนอราคา แล้วเมนูด้านล่างไม่หาย

Features

 • จัดเรียงหมวดหมู่
 • รายงานสรุปยอดรายวัน

POSPOS Update 7.0.2

Bug Fixed

 • เอายืนยันรหัสผ่านออกเวลาเปิดลิ้นชัก

Improvement

 • เพิ่มรายงานสินค้ารองรับสินค้าหน่วยย่อยของ SKU

POSPOS Update 7.0.1

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหานำเข้า Excel แล้วรูปสินค้าไม่ขึ้น
 • เอาหน้ารายงานแบบกราฟกลับมา

POSPOS Update 7.0.0

Improvement

 • รายงานหมวดหมู่รองรับหมวดหมู่ย่อย

Feature

 • ต้นทุนเฉลี่ย

POSPOS Update 6.5.0

Bug Fixed

 • แก้ไขปัญหาลบหมวดหมู่ย่อยแล้วสินค้าหาย
 • แก้ไขปัญหาลบบัญชีธนาคารไม่ได้ เมื่อมีประวัติการขาย

Improvement

 • เพิ่มจุดเริ่มต้นพิมพ์บาร์โค้ด

POSPOS Update 6.4.9

Bug Fixed

 • บาร์โค้ด

Improvement

 • การแสดงผลหน้าประวัติสินค้า

Feature

 • อัปเดตสต๊อก, ราคา, และราคาสินค้า SKU ได้ใน SKU

POSPOS Update 6.4.7

Improvement

 • ปรับปรุงการแสดงผลหน้าตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้า

Features

 • นำเข้าและนำออกสินค้าราคาขายส่งด้วยไฟล์ Excel 
 • นำเข้าและนำออกสินค้ามีระดับราคาด้วยไฟล์ Excel 

POSPOS Update 6.4.6

Bug Fix

 • แก้ไขคำผิดหน้ายืนยันการโอนเงิน

Improvements

 • สามารถนำเข้าสินค้ารองรับสินค้ารวม Vat

Feature

 • เพิ่มรายงานของโปรโมชั่น

POSPOS Update 6.4.5

Improvements

 • การนำออกข้อมูลสมาชิก

POSPOS Update 6.4.3

Improvements

 • ปรับปรุงการอัพเดทสินค้าผ่าน Excel ให้รองรับบาร์โค้ด
 • ปรับการแสดงผลหน้าปรับสต๊อกสินค้า

Feature

 • ยกเลิกใบสั่งซื้อ

POSPOS Update 6.4.0

Improvements

 • ซ่อนวันเวลาบนใบเสร็จได้เมื่อพิมพ์ย้อนหลัง
 • ปรับฟิลเตอร์ การนำออก Excel ของสินค้าให้สามารถนำออกตามหมวดหมู่

Feature

 • นำออกสินค้า SKU ผ่าน Excel ได้

POSPOS Update 6.3.1

Improvements

 • ปรับปรุงการค้นหาสินค้า ให้ค้นหาด้วยบาร์โค้ด
 • ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเดลิเวอร์รี่
 • รองรับสแกนเนอร์ เพื่อค้นหาสินค้าในสต็อก

POSPOS Update 6.3.0

Improvements

 • ปรับปรุงระบบค้นหาชื่อสินค้า
 • ปรับปรุงการแสดงผลหน้าแจ้งชำระบน Mobiles

Feature

 • อัพเดตข้อมูลสินค้าผ่าน Excel (ชื่อ, ต้นทุน, ราคา)

POSPOS Update 6.2.8

Improvement

 • สามารถเปลี่ยนสินค้าธรรมดาเป็นสินค้าสัมพันธ์
 • ปรับความเร็ว ในหน้าเพิ่มโปรโมชั่น

Feature

 • แชร์ไฟล์เอกสารเป็นรูปภาพได้

POSPOS Update 6.2.7

Improvement

 • เพิ่มสามารถการจัดเก็บข้อมูลผู้รับสินค้าในฟีเจอร์ Delivery

Fix Bugs

 • แก้ปัญหาการแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องในรายละเอียดบิล บนแถบเมนู Delivery 
 • แก้ไขปัญหารหัสพนักงานซ้ำ เมื่อสร้างพนักงานต่างสาขา 
 • แก้ไขปัญหาพิมพ์บาร์โค้ดแล้วค้าง

Feature

 • สินค้าทั่วไปสามารถแก้ไขให้เป็นสินค้า SKU ได้

POSPOS Update 6.2.6

Fix Bug

 • แก้ไขปัญหาเมื่อสินค้า SKU ไม่แสดงต้นทุนในหน้ารายงานสินค้า

POSPOS Update 6.2.5

Fix Bug

 • แก้ปัญหาการไม่แสดงราคาในการพิมพ์เอกสาร

POSPOS Update 6.2.4

Improvement

 • ปรับการแสดงผลในหน้าสร้างสมาชิก
 • ปรับการแสดงผลหน้าขายแบบยิงบาร์โค้ดสินค้า ให้รองรับระบบ Mobile

POSPOS Update 6.2.3

Fix bug

 • แก้ปัญหารหัสสินค้าซ้ำเมื่อสร้างสินค้า หรือนำเข้า excel

Improvement

 • แยกต้นทุนของสินค้า SKU แต่ละตัวออกจากกัน เพื่อรองรับกรณีต้นทุนไม่เท่ากัน

POSPOS Update 6.2.2

Fix bug

 • เจ้าของร้านเปลี่ยนรหัสผ่านให้พนักงานได้

Improvement

 • ปรับหน้าตาการแสดงผลแจ้งเตือน เมื่อแพคเกจหมดอายุ
 • เพิ่มปุ่มแจ้งชำระเงินในหน้า Login ให้สามารถแจ้งชำระได้แม้จะหมดอายุ

Fix bug

 • แก้ปัญหาเวลาเลือกสินค้าทั้งหมด แล้วไม่สามารถเลือกสินค้าที่ไม่มีสต็อก 
 • แก้ไขปัญหาการค้นหาช่วงเวลา ตามวันเริ่มต้น - สิ้นสุด ไม่ถูกต้อง

POSPOS Update 6.2.1

Fix bug

 • แก้ไขปัญหา การแก้ไขราคาสินค้าไม่ได้

POSPOS Update 6.2.0

Feature

 • รองรับราคาขายส่ง

Improvement

 • เพิ่มสิทธิสำหรับเข้าหน้า ราคาขายส่ง

POSPOS Update 6.1.8

Performance Improvements

 • ปรับความเร็วหน้าสมาชิก

POSPOS Update 6.1.7

Feature

 • ระบบแจ้งชำระเงิน

POSPOS Update 6.1.6

Improvements

 • เพิ่มต้นทุนสินค้าคงเหลือ ในหน้าสต็อก

POSPOS Update 6.1.5

Improvements

 • เพิ่มความสามารถโคลนสินค้าไปยังทุกสาขา

POSPOS Update 6.1.4

Improvements

 • เพิ่มข้อมูลการจัดส่งในหน้าประวัติการขาย
 • เพิ่มหน้าจัดการข้อมูลจัดส่งในหน้าขาย 

POSPOS Update 6.1.3

Improvements

 • เพิ่มขั้นตอนการอนุมัติในฟีเจอร์โอนสินค้า

POSPOS Update 6.1.2

Improvements

 • แสดงผลการปัดเศษในหน้ารายงานบนหน้าเว็บ

Fix Bug

 • แก้ไขปัญหาเรื่องแต้มสมาชิก ในการขายแบบค้างจ่าย

POSPOS Update 6.1.0

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้าแพคเกจ 
 • แสดงชื่อแพคเกจใต้ชื่อร้านในแถบเมนู

Features

 • รองรับการขายแบบจัดส่ง (Delivery)
 • โอนย้ายสินค้าในสต็อกระหว่างสาขา

POSPOS Update 6.0.9

Improvements

 • ลบข้อมูลแบบพร้อมกันได้ ในหน้าลูกค้า, พนักงาน, ผู้ผลิต, เครื่อง POS, สาขา 
 • สามารถระบุจำนวนสินค้าในการคัดลอกสินค้า
 • สามารถปรับจำนวนการแสดงสินค้าในหน้าสต็อก, เอกสารทั้งหมด, ระดับราคา, ประวัติการขาย, ค้างจ่าย

Fix bugs

 • แก้ไขปัญหาเรื่องแสดงผลผิดพลาด เมื่อไม่กรอกชื่อหรือนามสกุลของสมาชิก
 • แก้ไขปัญหาเรื่องการแสดงผลสาขา ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของร้าน 
 • แก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิการสร้างสมาชิกในหน้าขาย

POSPOS Update 6.0.8

Improvement

 • สามารถระบุจำนวนสินค้าได้ ในขั้นตอนคัดลอกสาขา

POSPOS Update 6.0.7

Improvement

 • เพิ่มสิทธิ์ในการดูแลและแก้ไขของพนักงาน

POSPOS Update 6.0.5

Improvements

 • เพิ่มหมายเหตุ "ไม่มี" เป็นค่ามาตรฐาน ตอนปรับสต็อก
 • สามารถกด Enter ในขั้นตอนเพิ่มตัวเลือกตอนสร้างสินค้า SKU ได้
 • เพิ่ม Filter ค้นหาสินค้า SKU ในหน้าสต็อก 
 • ซ่อนช่องกรอกตัวเลือกเมื่อยังไม่ระบุชื่อคุณสมบัติ ณ ขณะสร้างสินค้า SKU 

Feature

 • คัดลอกสินค้าตัวล่าสุด

POSPOS Update 6.0.2

Improvements

 • ปรับปรุงการแสดงผลหน้า Dashboard 
 • สามารถดูหมายเหตุที่กรอกตอนปรับสต็อกได้ในหน้าประวัติสินค้า

POSPOS Update 6.0.1

Fix Bug

 • แก้ไขปัญหาการอัปเดตสต็อกสินค้าของ SKU 

Improvements

 • สามารถอัปเดท ราคา และจำนวน ของสินค้า SKU ทั้งหมดในสินค้าชิ้นนั้นได้
 • ปรับความเร็วหน้าค้างจ่าย 

Feature

 • คัดลอกสินค้าในหน้าสต็อกสินค้า (สินค้าธรรมดา, ขายด่วน, SKU)

POSPOS Update 6.0.0

Feature

 • รองรับการขายสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (สินค้า SKU)

POSPOS Update 5.9.0

Fix Bug

 • แก้ไขปัญหาสแกนบาร์โค้ดไม่ได้ในบางครั้ง

Improvements

 • เพิ่มการแสดงกราฟ ช่องทางการชำระเงินในหน้า Dashboard
 • การย่อและขยายการแสดงผลเพิ่มเติมหน้าสร้างสินค้า

POSPOS Update 5.8.9

Improvement

 •  เพิ่มตัวเลือกซ่อนราคาใบส่งของ

POSPOS Update 5.8.8

Fix Bug

 • แก้ไขปัญหาการสแกนสินค้าไม่ได้เมื่อสินค้าหมด

Improvement

 •  เพิ่มตั้งค่าเปิด-ปิด พิมพ์ใบส่งของแบบย่อ

 

POSPOS Update 5.8.7

Fix Bugs

 • แก้ไขปัญหาพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังบน iOS ไม่ได้
 • ปรับความถูกต้องของใบกำกับภาษีขนาดเล็ก (เฉพาะบน iOS&Android)
 • แก้ไขปัญหาการเลือกสมาชิกในการสร้างใบกำกับภาษี
 • แก้ไขปัญหาชื่อสมาชิกและพนักงานล้นบนใบเสร็จ

Improvements

 • ปรับการแสดงผลบนหน้า Dashboard
 • เพิ่มการแสดงผลใบลดหนี้ในประวัติการขาย
 • เพิ่มความสามารถการตั้งค่าเลือกลูกค้าอัตโนมัติ

Feature

 • เพิ่มการแสดงผลกราฟในหน้า Dashboard และหน้ารายงาน

POSPOS Update 5.8.5

Fix Bugs

 • แก้ปัญหาจุดการขายล้น บนใบเสร็จ 
 • การเลือกลูกค้าที่ใบกำกับภาษีแบบเต็ม

Improvements

 • ปรับขนาดตัวอักษรของเอกสารทั้งหมดในระบบ

POSPOS Update 5.8.4

Feature

 • การนำเข้าสมาชิกด้วย Excel

Fix Bugs

 • แก้ปัญหาการพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็มไม่สำเร็จจากหน้าใบเสร็จอย่างย่อ
 • การเลือกลูกค้าที่ใบกำกับภาษีแบบเต็ม
 • แก้ไขเรื่องการแสดงรายละเอียดสินค้าในหน้ารายงาน
 • แก้ไขปัญหาการเปิดกะการขาย แล้วสลับสาขาได้โดยไม่ปิดกะ
 • แก้ไขปัญหาการจ่ายเงินด้วยบัตร Credit&Debit ไม่ได้ หากไม่กรอกรหัส 4 ตัว 
 • ปิดส่วนลดและระดับราคาสินค้า เมื่อขายเป็นสินค้าขายด่วน

Improvements

 • เพิ่มฟิลเตอร์ แสดงสถานะในประวัติการขาย 
 • เพิ่มปุ่มเลื่อน ในเมนูหลักของการใช้งาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคิดเลขของฟีเจอร์ขายด่วน

POSPOS Update 5.8.2

Improvements

 • ปรับรูปแบบการพักการขาย
 • ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้า รายละเอียดประวัติสินค้า
 • ปรับรูปแบบการแสดงผล ประวัติแต้มของลูกค้าให้ดูได้สะดวกขึ้น

Fix Bugs

 • แก้ไขปัญหาการลบหมวดหมู่ และหน่วยของสินค้า
 • แก้ไขปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้องเมื่อสร้างสมาชิก
 • แก้ไขการคำนวนยอดรวมไม่ถูกต้องในหน้าประวัติการขาย และไม่สามารถดูประวัติทั้งหมดได้
 • แก้ไขปัญหาการคำนวนแต้มของลูกค้าสมาชิกไม่ถูกต้อง

POSPOS Update 5.8.1

Improvements

 • สามารถสำเนาโปรโมชันไปพร้อมกับสาขาใหม่ได้
 • สามารถคืนแต้มสะสมสมาชิก เมื่อทำการยกเลิกบิล
 • ปรับปรุงการแสดงผลหน้าโปรโมชัน
 • สามารถใช้ระบบสะสมแต้มสำหรับการขายเชื่อ
 • เพิ่มช่องค้นหาสินค้า serial ในหน้าสต็อกสินค้า
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพหน้าสาขา และหน้ารายงานเอกสาร

Fix Bugs

 • แก้ไขปัญหาการลบสาขาได้ ในขณะมีพนักงานใช้งาน
 • แก้ไขปัญหากดถ่ายรูปด้วย Web Cam ไม่ขึ้น

Feature

 • สลับสาขาได้โดยไม่ต้อง Login

POSPOS Update 5.8.0

Improvements

 • ปรับความเร็วหน้าประวัติสินค้า
 • เพิ่มคอลัมน์คืนเงิน ในหน้ารายงานยอดขาย
 • ปรับปรุงให้สามารถค้นหา เอกสารต่างๆ ได้จากชื่อและเบอร์โทรของสมาชิก
 • เพิ่มคอลัมน์วันที่ยกเลิกการขายและยอดรวมการขาย
 • เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวนในหน้ารายงานสินค้า

Features

 • รองรับการขายสินค้าแบบสัมพันธ์
 • รองรับการขายสินค้าแบบทศนิยม

POSPOS Update 5.7.3

Improvements

 • เพิ่มการยกเลิกใบเสร็จแบบเต็ม
 • เพิ่มเงื่อนไขในการยกเลิกการขาย
 • เปลี่ยนรูปเริ่มต้นของสินค้า
 • ปรับจำกัดจำนวนขายสินค้าหน้าขาย

POSPOS Update 5.7.2

Features

 • แสดงข้อมูล ส่วนลดรายการสินค้า ปุ่มประวัติสินค้า และกดไปหน้าเอกสาร ในหน้ารายงานประเภทสินค้า
 • แก้ไขปุ่มจัดการการในหน้าสต็อกสินค้าที่หายไป

POSPOS Update 5.7.1

Improvements

 • รองรับสินค้าแบบไม่มีสต็อก
 • ปรับความเร็ว ในหน้าเพิ่มโปรโมชัน 

Bugs

 • แก้ปัญหาเมื่อเลือกสมาชิก แล้วราคาสินค้าเท่ากับ 0 
 • แก้ปัญหาการแสดงผลเมื่อกดหน้าเพิ่ม หรือแก้ไขสมาชิก

POSPOS Update 5.7.0

Feature

 • ระบบสะสมแต้ม
 • การขายสินค้าไม่จำกัด

Bug

 • แก้ไขปัญหาการปรับสต็อกสินค้าแบบจัดเซ็ท

POSPOS Update 5.6.0

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้า DashBoard
 • เพิ่มฟิลเตอร์ดูเฉพาะสินค้าที่ขายได้ ในรายงานสินค้า
 • ปรับการแสดงผลหน้าสต็อกสินค้า
 • ปรับการแสดงผลและความเร็วหน้าแก้ไขสินค้า
 • ปรับการแสดงผลหน้าประวัติสินค้า
 • ปรับการแสดงผลหน้านำเข้าสินค้า

Features

 • แจ้งเตือนยอดขายรายวัน
 • แสดงโฆษณาบนหน้าจอฝั่งของลูกค้า
 • แสดงสรุปยอดขายย้อนหลัง 1 วันบน Dashboard

Bug

 • แก้ไขปัญหาการไม่แสดงผลประเภทบาร์โค้ด

POSPOS Update 5.5.2

Improvements

 • ปรับความเร็วหน้าสต็อกสินค้า

Fix bug

 • ปรับการนำเข้าสินค้าแบบ Serial 

POSPOS Update 5.5.1

Improvements

 • การปรับจำนวนสต็อกสินค้าโดยตรง 

POSPOS Update 5.5.0

Features

 • สร้างใบเสนอราคา
 • สร้างใบวางบิล
 • ปรับการแสดงผลหน้าประวัติสินค้า
 • เพิ่มการค้นหาในหน้า Dashboard

Improvements

 • เพิ่มช่องทางการชำระแบบค้างจ่ายในหน้าใบเสนอราคา
 • ปรับการแสดงผลของเมนูหน้าเอกสาร
 • เพิ่มการตั้งค่าเลขที่ใบเสนอราคา

POSPOS Update 5.4.5

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้า Dashboard
 • เพิ่มช่องทางการค้นหาในหน้ารายงาน
 • ปรับการแสดงผลหน้ารายงานแบบกราฟ

Fix Bug

 • แก้ปัญหาการดูสต็อกสินค้าไม่ได้บนเบราว์เซอร์ Safari

POSPOS Update 5.4.4

Improvements

 • ปรับการแสดงผลในหน้ารายงาน
 • ปรับปรุงความเร็วหน้าสต็อกสินค้า
 • ปรับการแสดงผลหน้าประวัติสินค้า
 • เพิ่มการค้นหาในหน้า Dashboard

Fix Bug

 • แก้ไขอาการค้าง เมื่อเลือกสินค้าจำนวนมาก ในหน้านำเข้า

POSPOS Update 5.4.3

Improvements

 • แก้ไขปัญหาการแสดงผล บนหน้าจอสำหรับลูกค้า
   
 • ปรับการแสดงผล ในหน้ารายงานยอดขาย

POSPOS Update 5.4.2

Features 

 • เพิ่มการค้นหาในหน้า Dashboard 
   
 • เพิ่มประวัติตอนสร้างสินค้าครั้งแรก 
   
 • เพิ่มการตั้งค่าหมายเลขคิวบนใบเสร็จ 

Improvements 

 • ปรับรูปแบบใบเสร็จ 
   
 • เพิ่มสิทธิการเข้าถึงการช่วยเหลือของพนักงาน 
   
 • ใช้คีย์บอร์ดตัวเลขแทน Numpad ในหน้าชำระเงิน 

Fix bugs

POSPOS Update 5.4.1

Improvements

 • เพิ่มการกรองหน้าประวัติการขาย
   
 • เพิ่มการเรียงลำดับหน้าระดับราคาสินค้า
   
 • แสดงรูปภาพสินค้าตอนปรับระดับราคาสินค้า
   
 • แสดงระดับราคาในหน้า รายชื่อลูกค้า
   
 • เปลี่ยนรูปแบบในการ นำออกรายงานภาษีขาย
   
 • ปรับการกรอกข้อมูลหน้าสมาชิก
   
 • แสดงรายชื่อร้านตรงแถบเมนู
   
 • การสำเนาข้อมูลคลังสินค้าไปอีกสาขา
   
 • แก้ไขหน้ารายงาน (รองรับการขายแบบ แก้ไขราคาขาย และ ราคาหลายระดับ)

POSPOS Update 5.4.0

Feature

 • สามารถสร้างระดับราคาสำหรับลูกค้าสมาชิก

Improvements

 • เปลี่ยนไอคอน ในหน้าตั้งค่าหน้าร้าน
 • ปรับรูปแบบของการชำระแบบค้างจ่าย
 • ปรับความเร็วในการแสดงผลหน้าเอกสาร

Fix Bug

 • และอื่นๆ 

POSPOS Update 5.3.2

Improvements

 • ปรับประสิทธิภาพในการค้นหาหน้าประวัติการขาย
 • เพิ่มการติดตามเอกสาร ในหน้าเอกสารต่างๆ 

POSPOS Update 5.3.1

Features 

 • เลือกปรับขนาดตัวอักษรหน้าขายได้
 • ปรับการเลือกขายสินค้าแบบใหม่
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหน้าขายให้ดีขึ้น

Improvements

 • เพิ่มการแสดงรายละเอียดของประวัติการขาย
 • เพิ่มข้อมูลที่อยู่ ใบรายงานภาษีขาย

Bugs 

 • และอื่นๆ 

POSPOS Update 5.3.0

Feature

 • แก้ไขราคาขายในหน้าขายสินค้า

 Fix bugs 

 • ปรับการแสดงผลจำนวนสินค้าหลังการพักการขาย 
 • เพิ่มการแสดงผลวินาทีในการแสดงรายการพักการขาย
 • แสดงปุ่มลบและส่วนลดของสินค้าในตะกร้าทุกรายการ
 • เพิ่มขนาดตัวอักษรในหน้าขายสินค้า

POSPOS Update 5.2.1

Improvement

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้ารายงานการขาย ให้จำกัดการแสดงจำนวนสินค้า 20 รายการ และสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ ทีละ 20 รายการ  

POSPOS Update 5.2.0

Feature

 • เพิ่มฟีเจอร์รองรับการขายด่วน 

Improvement

 • การเปิดลิ้นชักเก็บเงิน

POSPOS Update 5.1.1

Improvements

 • ปรับรูปแบบหน้า Log in เข้าระบบ
 • ปรับรูปแบบหน้าสิทธิการเข้าถึงพนักงาน
 • ปรับรูปแบบหน้าตั้งค่าเลขที่
 • ปรับให้แสดงการค้นหาสินค้าในหน้าขายได้ตลอด

Feature

 • เพิ่มการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลในหน้าขายสินค้า

POSPOS Update 5.1.0

Improvement

 • ปรับขนาดตัวหนังสือบริเวณคีย์บอร์ดตัวเลข

Features

 • เพิ่มการตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงของพนักงาน 
 • เพิ่มการล็อกหน้าจอ 

POSPOS Update 5.0.4

Improvement

 • เพิ่มข้อมูลในการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานภาษี

Features

 • เพิ่มการนำออก Excel ข้อมูลการขายสินค้า บนหน้ารายงานพนักงาน,สมาชิก,สินค้า และสาขา

POSPOS Update 5.0.3

Improvement

 • ปรับปรุงความถูกต้องข้อมูลบนหน้ารายงานการขาย

POSPOS Update 5.0.2

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้าขายสินค้า
 • ปรับรูปแบบไฟล์ Excel หน้ารายงานการขาย

Fix Bug

 • ปรับการแสดงผลในการพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในขั้นตอนชำระเงิน หน้าค้างจ่าย

Features

 • เพิ่มฟีเจอร์การนำออกข้อมูลภาษีในรูปแบบ Excel สำหรับส่งสรรพากร
 • เพิ่มหน้าประวัติการขาย

POSPOS Update 5.0.1

Fix Bugs

 • แก้ไขปัญหาบนใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • แก้ไขปัญหาในการนำเข้าสินค้าด้วย Excel

POSPOS Update 5.0

Improvements

 • เพิ่มข้อมูลการติดต่อในหน้าผู้ผลิตสินค้า 
 • ปรับการแสดงผลของรายงานการขายแบบ Dashboard 
 • ปรับรูปแบบการสมัครสมาชิก ไม่ต้องกรอกอีเมลและเลขบัตรประชาชน และเพิ่มช่องข้อมูล ID Line 

Fix Bug

 • แก้ปัญหาที่ไม่สามารถเพิ่มเครื่องบันทึกเงินสดได้

Features

 • เพิ่มหน้าจัดการส่วนลดราคาสินค้า 
 • เพิ่มหน้าจัดการ Promotion 
 • เพิ่มหน้าจัดการเอกสารการขาย
 • เพิ่มระบบค้างจ่าย (เชื่อ) 

POSPOS Update 4.9.6

Improvements

 • โปรแกรมรองรับเครื่องบันทึกเงินสด

Fix Bug

 • ปรับปรุงความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน 
 • ปรับปรุงการนำเข้าสินค้าโดย Excel

POSPOS Update 4.9.5

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้าขายและรายงานการขาย
 • ปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน

Fix Bug

 • แก้ไขปัญหาการออกจากระบบ

POSPOS Update 4.9.4

Improvements

 • เพิ่มแจ้งเตือนเมื่อสินค้าหมดในหน้าขายสินค้า
 • ปรับการแสดงผลหน้ารายงานการขาย

POSPOS Update 4.9.3

Improvements

 • สามารถตั้งค่าขนาดบาร์โค้ดและกระดาษได้
 • ปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าการขาย
 • เพิ่มไอคอนประเภทการขายบนหน้ารายงาน
 • สามารถยกเลิกใบเสร็จพร้อมกันหลายรายการ
 • สามารถขายสินค้าค่ำกว่าราคาทุน

 

POSPOS Version 4.9.2

Features

 • เพิ่มพื้นที่จดโน้ตในหน้าขายสินค้า

 • เพิ่มคำพูดการแจ้งเตือนอัพเดทเวอร์ชัน

 • สามารถยิงบาร์โค้ดเพื่อค้นหาสินในหน้าสต็อกได้

 

Improvements

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้ารายงานการขาย

POSPOS Version 4.9.1

Features

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้ารายงานสรุปยอดขาย

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามลูกค้า, ยอดขายตามพนักงาน, ยอดขายตามสาขา

 • เพิ่มการแสดงจำนวนสินค้าอย่างชัดเจน บนรายการสินค้า

POSPOS Version 4.9

Features

 • เพิ่มรายละเอียดให้สามารถกรองดูสรุปยอดขายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามใบเสร็จ

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามสินค้า

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามวิธีการชำระเงิน

 • เพิ่มส่วนลดราคาสินค้าต่อชิ้นบนใบเสร็จ

 • ปรับลดจำนวนสาขาเป็น 5 สาขาใน Package Pro จากจำนวนไม่จำกัด

Bug Fixes

 • แก้ไขปัญหา ให้สามารถดูรายละเอียดใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี และประวัติการขายหลังการลบข้อมูล พนักงานและสมาชิกได้

POSPOS Version 4.8

Bug Fixes

 • ปรับรูปแบบหน้าจัดเรียงสินค้าและเพิ่มส่วน Preview Mode ให้คุณ

 • แก้ไขปัญหาให้สามารถลบสินค้าที่ไม่มี Serial Number ในตะกร้าสินค้าได้

 • แก้ไขปัญหาสินค้าในตะกร้าติดลบ

Improvements

 • สามารถปรับแต่งใบเสร็จอย่างย่อในรูปแบบร้านของคุณ โดยแสดงตัวอย่างให้เห็นแบบ Preview Mode

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลรูป Logo ร้านให้ขนาดถูกต้อง

 • ปรับรูปแบบหน้า เปิด - ปิดการขาย

 • ปรับรูปแบบหน้าจัดเรียงสินค้า
 • เพิ่มการจัดเรียงสินค้าในหน้า ตั้งค่าร้าน

POSPOS Version 4.7

Features

 • การจัดเรียงสินค้า
 • คู่มือการติดตั้งโปรแกรม POSPOS

Bug Fixes

 • แก้ไขปัญหาการ Log Out ตอนแก้ไขข้อมูลแล้วไม่แสดง Dialog ยืนยัน “จะออกจากหน้านี้หรือไม่?”

Improvements

 • เพิ่มโปรแกรม POSPOS สำหรับเวอร์ชัน Windows
 • ปรับปรุงความเร็วหน้าสต็อกสินค้า
 • สามารถเลือก Custom ข้อมูลบนใบเสร็จสินค้าได้
 • ปรับขั้นตอนการทำงานของหน้านำเข้าสินค้า กรณีสินค้ามี Serial Number

POSPOS Version 4.6

Features

 • Litmit Package ทดลองการใช้งาน 30 วัน
 • ทำการเพิ่มช่องส่วนลดในใบกำกับภาษี

Bug Fixes

 • แก้ไขปัญหาการ Filter เดือนผิดในกราฟหน้ารายงาน 
 • แก้ไขปัญหาการพิมพ์ Barcode ไม่ถูกต้อง 
 • แก้ไขการคำนวน ในหน้าธุรกรรมทางการเงิน, ใบกำกับภาษี และการสั่งซื้อ ให้ถูกต้อง

Improvements

 • พัฒนาความเร็วหน้า ตั้งค่าร้าน, หน้าสมาชิก, หน้าผู้ผลิต 
 • ปรับปรุง UI หน้าติดตั้ง Barcode 

POSPOS Version 4.5

Bug Fixes

 • ปรับปรุงการแสดงผลรายการสินค้าหน้านำเข้า
 • แก้ไขปัญหาตั้งค่าแสดงสินค้าหมดแล้วไม่แสดง
 • แก้ไขปัญหา การตัดสต็อกสินค้า
 • แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลสาขาไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหา ไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดในหน้ารายการสินค้า
 • ปรับให้ไม่สามารถลบสาขาหลัก
 • แก้ไขปัญหา รูปสินค้าไม่แสดงในหน้า ใบกำกับภาษี, นำเข้าและหน้าบัญชี
 • แก้ไขปัญหาข้อมูลมาไม่ครบ ในการสร้างสาขาใหม่

 

POSPOS Version 4.4

Features

 • ปรับ UI หน้านำเข้า
 • ปรับจำนวนสินค้าที่สร้างเริ่มต้นที่ 0
 • ปรับ UI หน้า รายการสินค้า
 • ปรับ UI หน้าพนักงาน

Bug Fixes

 • เปลี่ยนภาษาท้ายใบเสร็จอย่างย่อ
 • แก้ไขปัญหาหัวข้อตัวกรองหน้าสต็อกไม่ถูกต้อง
 • แก้ปัญหา Nav title ไม่ตรง

POSPOS Version 4.3

Bug Fixes

 • แก้ไขอัพเดทสถานะใบสั่งซื้อไม่ได้
 • แก้ไขกรณีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าแล้ว เเต่ไม่อัพเดท
 • ปรับ UI "เมนูการใช้งาน" และเพิ่มหน้า "สอนการใช้งาน"
 • แก้ไขปัญหาเวลา View Render เสร็จมีการขยับที่ด้านบน
 • ปรับหน้า "ยืนยันการสมัครสมาชิก"

POSPOS Version 4.2

Bug Fixes

 • แก้ปัญหาเรื่องการตัดสต็อกของชุดเซ็ต
 • ปรับกราฟิกหน้ากราฟ
 • แก้ไขคำพูด หน้า shop "ลูกค้า"
 • แก้เมนูหน้า setting ปุ่ม more พอดีหน้าจอ
 • แก้ไขหน้า search member
 • แก้ไข datatable responsive หน้า "ตั้งค่าสมาชิก" และ "หน้าตั้งค่าร้านค้า"
 • Last Select Shop หน้าล็อกอิน
 • เพิ่มปุ่ม scroll to top บน Mobile
 • ปรับ "หน้าสาขา"
 • ปรับ UI หน้า stock list
 • ปรับการกรอกจำนวนบน Mobile หน้า stock create

POSPOS Version 4.1

Bug Fixes

 • แก้ไขหมวดหมู่ Modal ไปด้านหลัง
 • ตั้งค่าไม่บันทึกหน้าบาร์โค้ด
 • อัพเดทบัญชีผู้ใช้ขึ้น Error You already registered with this email เสมอ
 • หน้าบาร์โค้ด Modal backdrop ไม่หายเวลากดออก
 • แก้ปัญหาลืมรหัสผ่าน

POSPOS Version 4.0

Optimize

 • Lazy Loadding

Bug Fixes

 • ปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน
 • ปรับปรุงฟีเจอร์ Scanner barcode
 • ปรับปรุงความถูกต้องของการออกใบกำกับภาษี