POSPOS เวอร์ชัน

ตรวจสอบเพื่อดูบันทึกการพัฒนาแต่ละเวอร์ชันของระบบ POSPOS ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขและฟีเจอร์ที่มีอยู่
คุณต้องดำเนินการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้อยู่ในสถานะที่ผู้พัฒนาสนับสนุน

POSPOS Update 5.5.0

Features

 • สร้างใบเสนอราคา
 • สร้างใบวางบิล
 • ปรับการแสดงผลหน้าประวัติสินค้า
 • เพิ่มการค้นหาในหน้า Dashboard

Improvements

 • เพิ่มช่องทางการชำระแบบค้างจ่ายในหน้าใบเสนอราคา
 • ปรับการแสดงผลของเมนูหน้าเอกสาร
 • เพิ่มการตั้งค่าเลขที่ใบเสนอราคา

POSPOS Update 5.4.5

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้า Dashboard
 • เพิ่มช่องทางการค้นหาในหน้ารายงาน
 • ปรับการแสดงผลหน้ารายงานแบบกราฟ

Fix Bug

 • แก้ปัญหาการดูสต็อกสินค้าไม่ได้บนเบราว์เซอร์ Safari

POSPOS Update 5.4.4

Improvements

 • ปรับการแสดงผลในหน้ารายงาน
 • ปรับปรุงความเร็วหน้าสต็อกสินค้า
 • ปรับการแสดงผลหน้าประวัติสินค้า
 • เพิ่มการค้นหาในหน้า Dashboard

Fix Bug

 • แก้ไขอาการค้าง เมื่อเลือกสินค้าจำนวนมาก ในหน้านำเข้า

POSPOS Update 5.4.3

Improvements

 • แก้ไขปัญหาการแสดงผล บนหน้าจอสำหรับลูกค้า
   
 • ปรับการแสดงผล ในหน้ารายงานยอดขาย

POSPOS Update 5.4.2

Features 

 • เพิ่มการค้นหาในหน้า Dashboard 
   
 • เพิ่มประวัติตอนสร้างสินค้าครั้งแรก 
   
 • เพิ่มการตั้งค่าหมายเลขคิวบนใบเสร็จ 

Improvements 

 • ปรับรูปแบบใบเสร็จ 
   
 • เพิ่มสิทธิการเข้าถึงการช่วยเหลือของพนักงาน 
   
 • ใช้คีย์บอร์ดตัวเลขแทน Numpad ในหน้าชำระเงิน 

Fix bugs

POSPOS Update 5.4.1

Improvements

 • เพิ่มการกรองหน้าประวัติการขาย
   
 • เพิ่มการเรียงลำดับหน้าระดับราคาสินค้า
   
 • แสดงรูปภาพสินค้าตอนปรับระดับราคาสินค้า
   
 • แสดงระดับราคาในหน้า รายชื่อลูกค้า
   
 • เปลี่ยนรูปแบบในการ นำออกรายงานภาษีขาย
   
 • ปรับการกรอกข้อมูลหน้าสมาชิก
   
 • แสดงรายชื่อร้านตรงแถบเมนู
   
 • การสำเนาข้อมูลคลังสินค้าไปอีกสาขา
   
 • แก้ไขหน้ารายงาน (รองรับการขายแบบ แก้ไขราคาขาย และ ราคาหลายระดับ)

POSPOS Update 5.4.0

Feature

 • สามารถสร้างระดับราคาสำหรับลูกค้าสมาชิก

Improvements

 • เปลี่ยนไอคอน ในหน้าตั้งค่าหน้าร้าน
 • ปรับรูปแบบของการชำระแบบค้างจ่าย
 • ปรับความเร็วในการแสดงผลหน้าเอกสาร

Fix Bug

 • และอื่นๆ 

POSPOS Update 5.3.2

Improvements

 • ปรับประสิทธิภาพในการค้นหาหน้าประวัติการขาย
 • เพิ่มการติดตามเอกสาร ในหน้าเอกสารต่างๆ 

POSPOS Update 5.3.1

Features 

 • เลือกปรับขนาดตัวอักษรหน้าขายได้
 • ปรับการเลือกขายสินค้าแบบใหม่
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหน้าขายให้ดีขึ้น

Improvements

 • เพิ่มการแสดงรายละเอียดของประวัติการขาย
 • เพิ่มข้อมูลที่อยู่ ใบรายงานภาษีขาย

Bugs 

 • และอื่นๆ 

POSPOS Update 5.3.0

Feature

 • แก้ไขราคาขายในหน้าขายสินค้า

 Fix bugs 

 • ปรับการแสดงผลจำนวนสินค้าหลังการพักการขาย 
 • เพิ่มการแสดงผลวินาทีในการแสดงรายการพักการขาย
 • แสดงปุ่มลบและส่วนลดของสินค้าในตะกร้าทุกรายการ
 • เพิ่มขนาดตัวอักษรในหน้าขายสินค้า

POSPOS Update 5.2.1

Improvement

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้ารายงานการขาย ให้จำกัดการแสดงจำนวนสินค้า 20 รายการ และสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ ทีละ 20 รายการ  

POSPOS Update 5.2.0

Feature

 • เพิ่มฟีเจอร์รองรับการขายด่วน 

Improvement

 • การเปิดลิ้นชักเก็บเงิน

POSPOS Update 5.1.1

Improvements

 • ปรับรูปแบบหน้า Log in เข้าระบบ
 • ปรับรูปแบบหน้าสิทธิการเข้าถึงพนักงาน
 • ปรับรูปแบบหน้าตั้งค่าเลขที่
 • ปรับให้แสดงการค้นหาสินค้าในหน้าขายได้ตลอด

Feature

 • เพิ่มการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลในหน้าขายสินค้า

POSPOS Update 5.1.0

Improvement

 • ปรับขนาดตัวหนังสือบริเวณคีย์บอร์ดตัวเลข

Features

 • เพิ่มการตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงของพนักงาน 
 • เพิ่มการล็อกหน้าจอ 

POSPOS Update 5.0.4

Improvement

 • เพิ่มข้อมูลในการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานภาษี

Features

 • เพิ่มการนำออก Excel ข้อมูลการขายสินค้า บนหน้ารายงานพนักงาน,สมาชิก,สินค้า และสาขา

POSPOS Update 5.0.3

Improvement

 • ปรับปรุงความถูกต้องข้อมูลบนหน้ารายงานการขาย

POSPOS Update 5.0.2

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้าขายสินค้า
 • ปรับรูปแบบไฟล์ Excel หน้ารายงานการขาย

Fix Bug

 • ปรับการแสดงผลในการพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในขั้นตอนชำระเงิน หน้าค้างจ่าย

Features

 • เพิ่มฟีเจอร์การนำออกข้อมูลภาษีในรูปแบบ Excel สำหรับส่งสรรพากร
 • เพิ่มหน้าประวัติการขาย

POSPOS Update 5.0.1

Fix Bugs

 • แก้ไขปัญหาบนใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • แก้ไขปัญหาในการนำเข้าสินค้าด้วย Excel

POSPOS Update 5.0

Improvements

 • เพิ่มข้อมูลการติดต่อในหน้าผู้ผลิตสินค้า 
 • ปรับการแสดงผลของรายงานการขายแบบ Dashboard 
 • ปรับรูปแบบการสมัครสมาชิก ไม่ต้องกรอกอีเมลและเลขบัตรประชาชน และเพิ่มช่องข้อมูล ID Line 

Fix Bug

 • แก้ปัญหาที่ไม่สามารถเพิ่มเครื่องบันทึกเงินสดได้

Features

 • เพิ่มหน้าจัดการส่วนลดราคาสินค้า 
 • เพิ่มหน้าจัดการ Promotion 
 • เพิ่มหน้าจัดการเอกสารการขาย
 • เพิ่มระบบค้างจ่าย (เชื่อ) 

POSPOS Update 4.9.6

Improvements

 • โปรแกรมรองรับเครื่องบันทึกเงินสด

Fix Bug

 • ปรับปรุงความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน 
 • ปรับปรุงการนำเข้าสินค้าโดย Excel

POSPOS Update 4.9.5

Improvements

 • ปรับการแสดงผลหน้าขายและรายงานการขาย
 • ปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน

Fix Bug

 • แก้ไขปัญหาการออกจากระบบ

POSPOS Update 4.9.4

Improvements

 • เพิ่มแจ้งเตือนเมื่อสินค้าหมดในหน้าขายสินค้า
 • ปรับการแสดงผลหน้ารายงานการขาย

POSPOS Update 4.9.3

Improvements

 • สามารถตั้งค่าขนาดบาร์โค้ดและกระดาษได้
 • ปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าการขาย
 • เพิ่มไอคอนประเภทการขายบนหน้ารายงาน
 • สามารถยกเลิกใบเสร็จพร้อมกันหลายรายการ
 • สามารถขายสินค้าค่ำกว่าราคาทุน

 

POSPOS Version 4.9.2

Features

 • เพิ่มพื้นที่จดโน้ตในหน้าขายสินค้า

 • เพิ่มคำพูดการแจ้งเตือนอัพเดทเวอร์ชัน

 • สามารถยิงบาร์โค้ดเพื่อค้นหาสินในหน้าสต็อกได้

 

Improvements

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้ารายงานการขาย

POSPOS Version 4.9.1

Features

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้ารายงานสรุปยอดขาย

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามลูกค้า, ยอดขายตามพนักงาน, ยอดขายตามสาขา

 • เพิ่มการแสดงจำนวนสินค้าอย่างชัดเจน บนรายการสินค้า

POSPOS Version 4.9

Features

 • เพิ่มรายละเอียดให้สามารถกรองดูสรุปยอดขายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามใบเสร็จ

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามสินค้า

 • เพิ่มหน้าสรุปยอดขายตามวิธีการชำระเงิน

 • เพิ่มส่วนลดราคาสินค้าต่อชิ้นบนใบเสร็จ

 • ปรับลดจำนวนสาขาเป็น 5 สาขาใน Package Pro จากจำนวนไม่จำกัด

Bug Fixes

 • แก้ไขปัญหา ให้สามารถดูรายละเอียดใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี และประวัติการขายหลังการลบข้อมูล พนักงานและสมาชิกได้

POSPOS Version 4.8

Bug Fixes

 • ปรับรูปแบบหน้าจัดเรียงสินค้าและเพิ่มส่วน Preview Mode ให้คุณ

 • แก้ไขปัญหาให้สามารถลบสินค้าที่ไม่มี Serial Number ในตะกร้าสินค้าได้

 • แก้ไขปัญหาสินค้าในตะกร้าติดลบ

Improvements

 • สามารถปรับแต่งใบเสร็จอย่างย่อในรูปแบบร้านของคุณ โดยแสดงตัวอย่างให้เห็นแบบ Preview Mode

 • ปรับรูปแบบการแสดงผลรูป Logo ร้านให้ขนาดถูกต้อง

 • ปรับรูปแบบหน้า เปิด - ปิดการขาย

 • ปรับรูปแบบหน้าจัดเรียงสินค้า
 • เพิ่มการจัดเรียงสินค้าในหน้า ตั้งค่าร้าน

POSPOS Version 4.7

Features

 • การจัดเรียงสินค้า
 • คู่มือการติดตั้งโปรแกรม POSPOS

Bug Fixes

 • แก้ไขปัญหาการ Log Out ตอนแก้ไขข้อมูลแล้วไม่แสดง Dialog ยืนยัน “จะออกจากหน้านี้หรือไม่?”

Improvements

 • เพิ่มโปรแกรม POSPOS สำหรับเวอร์ชัน Windows
 • ปรับปรุงความเร็วหน้าสต็อกสินค้า
 • สามารถเลือก Custom ข้อมูลบนใบเสร็จสินค้าได้
 • ปรับขั้นตอนการทำงานของหน้านำเข้าสินค้า กรณีสินค้ามี Serial Number

POSPOS Version 4.6

Features

 • Litmit Package ทดลองการใช้งาน 30 วัน
 • ทำการเพิ่มช่องส่วนลดในใบกำกับภาษี

Bug Fixes

 • แก้ไขปัญหาการ Filter เดือนผิดในกราฟหน้ารายงาน 
 • แก้ไขปัญหาการพิมพ์ Barcode ไม่ถูกต้อง 
 • แก้ไขการคำนวน ในหน้าธุรกรรมทางการเงิน, ใบกำกับภาษี และการสั่งซื้อ ให้ถูกต้อง

Improvements

 • พัฒนาความเร็วหน้า ตั้งค่าร้าน, หน้าสมาชิก, หน้าผู้ผลิต 
 • ปรับปรุง UI หน้าติดตั้ง Barcode 

POSPOS Version 4.5

Bug Fixes

 • ปรับปรุงการแสดงผลรายการสินค้าหน้านำเข้า
 • แก้ไขปัญหาตั้งค่าแสดงสินค้าหมดแล้วไม่แสดง
 • แก้ไขปัญหา การตัดสต็อกสินค้า
 • แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลสาขาไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหา ไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดในหน้ารายการสินค้า
 • ปรับให้ไม่สามารถลบสาขาหลัก
 • แก้ไขปัญหา รูปสินค้าไม่แสดงในหน้า ใบกำกับภาษี, นำเข้าและหน้าบัญชี
 • แก้ไขปัญหาข้อมูลมาไม่ครบ ในการสร้างสาขาใหม่

 

POSPOS Version 4.4

Features

 • ปรับ UI หน้านำเข้า
 • ปรับจำนวนสินค้าที่สร้างเริ่มต้นที่ 0
 • ปรับ UI หน้า รายการสินค้า
 • ปรับ UI หน้าพนักงาน

Bug Fixes

 • เปลี่ยนภาษาท้ายใบเสร็จอย่างย่อ
 • แก้ไขปัญหาหัวข้อตัวกรองหน้าสต็อกไม่ถูกต้อง
 • แก้ปัญหา Nav title ไม่ตรง

POSPOS Version 4.3

Bug Fixes

 • แก้ไขอัพเดทสถานะใบสั่งซื้อไม่ได้
 • แก้ไขกรณีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าแล้ว เเต่ไม่อัพเดท
 • ปรับ UI "เมนูการใช้งาน" และเพิ่มหน้า "สอนการใช้งาน"
 • แก้ไขปัญหาเวลา View Render เสร็จมีการขยับที่ด้านบน
 • ปรับหน้า "ยืนยันการสมัครสมาชิก"

POSPOS Version 4.2

Bug Fixes

 • แก้ปัญหาเรื่องการตัดสต็อกของชุดเซ็ต
 • ปรับกราฟิกหน้ากราฟ
 • แก้ไขคำพูด หน้า shop "ลูกค้า"
 • แก้เมนูหน้า setting ปุ่ม more พอดีหน้าจอ
 • แก้ไขหน้า search member
 • แก้ไข datatable responsive หน้า "ตั้งค่าสมาชิก" และ "หน้าตั้งค่าร้านค้า"
 • Last Select Shop หน้าล็อกอิน
 • เพิ่มปุ่ม scroll to top บน Mobile
 • ปรับ "หน้าสาขา"
 • ปรับ UI หน้า stock list
 • ปรับการกรอกจำนวนบน Mobile หน้า stock create

POSPOS Version 4.1

Bug Fixes

 • แก้ไขหมวดหมู่ Modal ไปด้านหลัง
 • ตั้งค่าไม่บันทึกหน้าบาร์โค้ด
 • อัพเดทบัญชีผู้ใช้ขึ้น Error You already registered with this email เสมอ
 • หน้าบาร์โค้ด Modal backdrop ไม่หายเวลากดออก
 • แก้ปัญหาลืมรหัสผ่าน

POSPOS Version 4.0

Optimize

 • Lazy Loadding

Bug Fixes

 • ปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน
 • ปรับปรุงฟีเจอร์ Scanner barcode
 • ปรับปรุงความถูกต้องของการออกใบกำกับภาษี