รายละเอียดของแพคเกจ

FREE PACKAGE

ฟรี (30 วัน)

2 คน
100 ชิ้น
100 รายการ
2 คน
2 คน
-
-
-
-
ใช้เซิร์ฟเวอร์ของ POSPOS
-

PRO PACKAGE

199 /เดือน,

1,999 /ปี

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ใช้เซิร์ฟเวอร์ของ POSPOS
ตลอดอายุการใช้งาน

STANDALONE PACKAGE

1,500 /ตลอดชีพ

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ใช้คอมพ์ของตัวเอง
1 ปี