รายละเอียดของแพคเกจ

FREE PACKAGE

ฟรี (30 วัน)

2 คน
100 รายการ
100 รายการ
2 คน
2 เครื่อง
2 สาขา
-
-
-
-

PRO PACKAGE

350 ฿/ เดือน,

3,500 ฿/ ปี

9,900 ฿/ 3 ปี

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
5 สาขา
ตลอดอายุการใช้งาน