รายละเอียดของแพคเกจ

FREE PACKAGE

ฟรี (30 วัน)

2 คน
100 รายการ
100 รายการ
2 คน
2 เครื่อง
2 สาขา
-
-
-
-

PRO PACKAGE

599 ฿/ 3 เดือน,

1,999 ฿/ ปี

3,500 ฿/ 3 ปี

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
5 สาขา
ตลอดอายุการใช้งาน