รายละเอียดของแพคเกจ

FREE PACKAGE

ฟรี (30 วัน)

2 คน
100 ชิ้น
100 รายการ
2 คน
2 สาขา
-
-
-
-

PRO PACKAGE

199 ฿/เดือน,

1,999 ฿/ปี

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
5 สาขา
ตลอดอายุการใช้งาน

SMART PACKAGE

3,500 ฿/

3 ปี

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
5 สาขา
ตลอดอายุการใช้งาน