คุณสมบัติของระบบ

ระบบ posPOS สามารถใช้งานได้ดังนี้

ความสามารถหลัก

ตัวอย่าง : หน้าขาย

ตัวอย่าง : หน้ารายงาน