คุณสมบัติของระบบ

ระบบ POSPOS สามารถใช้งานได้ดังนี้