POSPOS แบบ Offline

แบบเครื่องเดียว (Stand alone)

การใช้งานเครื่องเดียว(Stand alone) โปรแกรมสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต เหมาะกับร้านที่ต้องการความคล่องตัว อีกทั้งยังสามารถอัพเกรดเพื่อ ใช้งานแบบเครือข่ายได้ในอนาคต

แบบเครือข่าย (Local Network)

โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเครื่องในเครือขาย LAN โดยทุกเครื่อง จะเห็นข้อมูลเป็นตัวเดียวกัน เหมาะกับร้านที่ต้องการใช้เครื่องทำงานร่วมกันหลายเครื่อง เช่น เครื่องขายหน้าร้าน 2 เครื่อง เครื่องจัดการสต๊อกหลังร้าน 1 เครื่อง เครื่องทำบัญชี 1 เครื่องเป็นต้น

ทำไมต้องเลือกใช้ชุด POS แบบ Offline

ขายง่ายขายเร็ว
มีความปลอดภัยสูง
ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้
เหมาะสำหรับร้านค้าทุกประเภท
ไม่มีเสียค่าบริการรายปี
รองรับ Windows 10

ชุด POS Offline

บริการหลังการขาย

Support

บริการ Support ทาง Line หรือ โทรศัพท์ ฟรี 1 ปีแรก

Remote

บริการ Remote ระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน ฟรี 1 ปีแรก

Software Update

บริการอัพเดทโปรแกรม ฟรี 1 ปีแรก

หมายเหตุ :

1. บริการ M/A คือ บริการต่ออายุการ support ซึ่งจะประกอบไปด้วยการบริการ support ทาง Line / ทางโทรศัพท์ / Remote รวมไปถึงการอัพเดทซอฟต์แวร์ โดยค่าบริการ M/A จะอยู่ที่ ปีละ 2,500 บาท
2. บริการ On-Site Service เริ่มต้น วันละ 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง และ ค่าที่พัก (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของลักษณะงาน)
3. กรณีอุปกรณ์มีปัญหาต้องซ่อม/เคลม จะใช้เป็นการจัดส่งคืนมาที่บริษัท ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนด้วยตนเอง โดยทาง POSPOS จะรับผิดชอบในส่วนของค่าส่งเครื่องกลับคืนลูกค้าเท่านั้น