8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ตอบโจทย์

28 ตุลาคม 2020
8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ตอบโจทย์
  • ความสำคัญใบเสร็จรับเงินต่อร้านค้า 
  • การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  • 8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ตอบโจทย์

 

            ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารและหลักฐานยืนยันว่า "ผู้ขาย" ได้รับเงินจาก "ผู้ซื้อ" ในการชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องออกใบเสร็จรับเงินทันทีหลังจากได้รับเงิน แม้จะเป็นกรณีค้างจ่ายหากชำระมาแล้วแต่ยังชำระไม่ครบถ้วนก็ต้องออกเช่นกัน ทั้งนี้การออกใบเสร็จจึงเป็นหน้าที่ทางกฎหมาย ไม่ว่าลูกค้าจะขอให้เราออกหรือไม่ก็ตามค่ะ

ความสำคัญของใบเสร็จรับเงินต่อร้านค้า

          จะเห็นได้ว่าใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญอย่างมากต่อร้านค้า ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คิดอย่างถี่ถ้วน เพราะเป็นต้นทุนระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง จะช่วยให้ขายได้สะดวก ไม่มีสะดุด คงทน และคุ้มค่า

"เครื่องพิมพ์ใบเสร็จควรเลือกตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ขายสะดวก และประหยัดต้นทุน"

          ดังนั้นถ้าคุณรู้จักรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ จะทำให้คุณเลือกใช้เครื่องพิมพ์ได้ถูกตามการใช้งานจริง ซึ่งรายละเอียดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่น่าสนใจ มีดังนี้เลยค่ะ

กระดาษใบเสร็จมี 2 รูปแบบ

1. ชนิดกระดาษ

เบื้องต้น คุณต้องรู้ว่าร้านของคุณต้องออกใบเสร็จแบบไหน ถ้าออกตามหน้าที่ของกฎหมาย เน้นความสะดวก และความเร็วในการออกใบเสร็จ กระดาษความร้อนเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ

แต่ถ้าใบเสร็จรับเงินนั้นต้องเก็บเป็นสำเนา ให้กับลูกค้านำเพื่อนำไปจดบันทึกทางบัญชีต้องจัดเก็บ ใบเสร็จแบบนี้จะเน้นความคงทนของรายละเอียดบนกระดาษใบเสร็จ กระดาษปอนด์หรือกระดาษเคมี 2- 3 ชั้น จะตอบโจทย์การใช้งานนี้

โดยคุณสามารถทำความรู้จักกับชนิดกระดาษใบเสร็จเพิ่มเติมได้ที่ Link 

ความแตกต่างของขนาดกระดาษใบเสร็จ ระหว่าง 80 มม. และ 58 มม.

2. ขนาดกระดาษใบเสร็จ

สำหรับการแสดงข้อมูลบนใบเสร็จรับเงิน มีข้อมูลในหลายส่วนที่ต้องแสดงเพื่อความถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร โดยกระดาษใบเสร็จที่ใช้กันทั่วไป มีอยู่ 2 ขนาดดังนี้

    • ขนาดหน้ากว้าง 58 มม. จะเหมาะกับร้านที่ต้องการออกใบเสร็จที่ชื่อสินค้าสั้น และมีรายละเอียดบนกระดาษไม่มาก ตัวอักษรไม่เยอะ ขนาดนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานค่ะ
    • ขนาดหน้ากว้าง 80 มม. จะเหมาะกับร้านค้าที่ชื่อสินค้าและรายละเอียดบนใบเสร็จที่ต้องแสดงเยอะ โดยไม่สามารถลดทอนข้อมูลได้ ตัวอักษรจำนวนมาก การเลือกใช้กระดาษที่มีหน้ากว้าง จะทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลบนใบเสร็จค่ะ